Draag bij aan het mobiliteitsdebat met je klas en maak het verkeer rond je school veiliger.

Wat ga je doen?

Ben je leerkracht aardrijkskunde, PAV of MAVO in het vijfde of zesde jaar van een Vlaamse middelbare school? Dan kun je je met je klas inschrijven door hieronder op 'Ik doe mee' te drukken en je gegevens achter te laten. Een account kun je hier aanmaken. Hierna zul je alle woon-schoolverplaatsingen en onveilige verkeerssituaties ingeven op het online platform. De verzamelde klas- en schooldata kunnen geanalyseerd en gevisualiseerd worden in een GIS (geografisch informatiesysteem)-omgeving. Je krijgt hier ook een fietsveiligheidsbarometer te zien voor je school. Uiteindelijk kun je met de resultaten van het onderzoek met je klas aanbevelingen uitwerken om het lokale verkeersbeleid te helpen verbeteren. Het project wordt aan leerkrachten aangeboden in een modulair lessenpakket van 4-6 uren rond ruimtelijk denken en ruimtelijke informatieverwerking met GIS.

Waarom doe je mee?

In het mobiliteitsdebat wordt er vandaag nog te weinig naar jongeren geluisterd. Door mee te werken aan het project fiets-STEM krijgen de jongeren uit jouw klas een stem en kunnen ze leren om creatieve beleidsaanbevelingen uit te werken. Bovendien leren ze te werken in een GIS-omgeving om hun ruimtelijke data te visualiseren en te analyseren. 

Wie kan meedoen?

Leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs in Vlaanderen mogen meewerken met fiets-STEM. Leerkrachten Aardrijkskunde, PAV of MAVO worden aangemoedigd om met het lessenpakket aan de slag te gaan in het tweede en derde trimester van dit schooljaar.

Wie organiseert het?

Greet Cardon is hoogleraar en voorzitter van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van Universiteit Gent.

Ik doe mee

Reacties