img
Greet Cardon
Organisatie: UGent

Greet Cardon behaalde een master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie. In 2001 doctoreerde ze en momenteel is ze hoogleraar en voorzitter van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van Universiteit Gent. Ze leidt de onderzoeksgroep Fysieke Activiteit en Gezondheid en maakt deel uit van het instituut voor Duurzame Mobiliteit, onder leiding van Frank Witlox. Haar onderzoek focust op de bepalende factoren van fysieke activiteit en zittend gedrag en het ontwikkelen en testen van interventies om deze gedragingen te optimaliseren. Zij publiceerde een 350-tal wetenschappelijke artikels en is betrokken bij meerdere nationale en internationale expertengroepen en onderzoekscommissies. 

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten