De onderzoekers
Bioloog
Birgit Brenninkmeijer
Bioloog
Erik Kleyheeg
Geneticus, bioloog en genealoog
Maarten Larmuseau
Groenmanager
Iris Paulus
Wetenschappelijk medewerker
Annelies De Roissart
Lector tuinbouw
Joachim Moens
Bioloog
Bert Teunkens
Bioloog
Merijn Tinga
Zwerfafvalonderzoeker
Dirk Groot
Biomedische wetenschapper
Fleur Froeling
Bioloog
Tamar Lok
Bioloog
Bram Vanthournout