Privacy Policy

Vooraleer we beginnen aan de Privacy Policy enkele definities:

Eos Wetenschap VZW: Eos Wetenschap VZW gevestigd te 2060 Antwerpen aan de Duboisstraat 50, beheerder van Iedereen Wetenschapper.

Cookies: kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, tablet of mobile) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

Data: gegevens van de bezoekers.

Google Analytics: een applicatie van Google die Eos Wetenschap VZW. gebruikt om het verkeer van, op en naar de website te tracken en te analyseren.

Derden: een andere partij dan Eos Wetenschap VZW

 

1.    Verzamelde informatie en hoe wordt die verzameld?

 

Google Analytics:

 

Google Analytics verzamelt gegevens van websitebezoekers en geeft ze aan Eos Wetenschap vzw. Op haar beurt kan Eos Wetenschap vzw statistisch analyseren welke categorieën van mensen de website bezoeken en kan ze de website optimaliseren aan de hand van de resultaten. Google Analytics verzamelt:

 

-       Locatie

-       Apparaat

-       Browser

-       Besturingssysteem

-       Serviceprovider

-       IP-adres (het laatste octect is gemaskeerd)

 

Ook verzamelt Google Analytics volgende gegevens. Deze bepalen ze aan de hand van uw surfgedrag door cookies op te slaan.

 

-       Leeftijd

-       Geslacht

-       Surfgedrag

-       Interesse

 

Verzamelde gegevens voor de nieuwsbrief:

 

-       E-mailadres

 

2.    Waarom heeft Eos Wetenschap vzw persoonsgegevens nodig?

 

Eos Wetenschap vzw verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-       Verzenden van onze nieuwsbrief (mits uitdrukkelijke toestemming)

-       Verzenden van uitnodiging op evenementen georganiseerd door Eos Wetenschap vzw

-       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-       Eos Wetenschap vzw analyseert het gedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren.

 

3.    Copernica

 

Eos Wetenschap vzw maakt gebruik van Copernica BV. Copernica BV. is bedrijf dat een software aanbiedt. Die software dient voor e-mailmarketing automation. En Eos Wetenschap vzw gebruikt die om nieuwsbrieven te versturen.

Wanneer u zich inschrijft op de website eoswetenschap.eu voor de nieuwsbrief van Eos Wetenschap, Psyche&Brein, EosTracé, Eos Geschiedenis en/of Iedereen Wetenschapper, worden uw opgegeven gegevens in Copernica opgeslagen.

Op punt 8 krijgt u meer uitleg over hoe u uw gegevens kan beheren.

 

4.    Hoe beveiligt Eos Wetenschap vzw de verzamelde persoonsgegevens?

 

Eos Wetenschap vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@deeluitgeverij.be.

 

5.    Derden

 

Eos Wetenschap vzw deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Eos Wetenschap vzw deelt uw gegevens uitsluitend met:

 

-       Idecom Media NV. (abonnementenbeheerder)

-       Copernica (Direct Mailing application)

-   Onderzoeker van het ingeschreven project

-       Onderzoeker van het ingeschreven project

 

Eos Wetenschap vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Eos Wetenschap vzw verkoopt uw gegevens nooit aan derden.

 

6.    Onderzoekers

 

Iedereen Wetenschapper dient als medium voor onderzoekers die burgers willen aanspreken voor hun project. Daarbij zorgt Iedereen Wetenschapper voor een vlot contact tussen onderzoekers en burgers. Zodra een burger zich inschrijft voor een project, gaat hij/zij ofwel naar de website van de onderzoeker om meer informatie te geven, ofwel bezorgt iedereen Wetenschapper de contactgegevens van de burger aan de onderzoeker. Van daaruit ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de onderzoeker. Er komt dus een overeenkomst tot stand tussen de onderzoeker en de burger en is Iedereen Wetenschapper niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens.

 

De burger krijgt van Iedereen Wetenschapper nooit de gegevens van de onderzoeker zonder toestemming.

 

Iedereen Wetenschapper bewaart de gegevens van de ingeschreven burger voor 2 jaar. Dat gebeurt zodat de burger zijn/haar gegevens kan oproepen indien zij/hij niet meer zeker is van het ingeschreven project.

 

7.    Cookies

 

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, mobiel, tablet) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

 

Eos Wetenschap vzw gebruikt cookies om:

 

-       De technische werking van de website te optimaliseren

-       Het gebruik te vergemakkelijken

-       Voorkeursinstellingen te onthouden

-       Analyseren van websitegebruik (Google Analytics)

 

8.    Welke cookies gebruikt iedereenwetenschapper.be?

 

Analytische cookies

 

SESS21d15a6bf52bad98a2a8a895ae802ba4: Adobe Site Catalyst cookie: opslaan van surfgedrag om een Adobe-applicatie later te gebruiken. Meer info vindt u hier.

__utma: Google Analytics

__utmb: Google Analytics

__utmc: Google Analytics

__utmt: Google Analytics

__utmz: Google Analytics

 

Meer info over de werking van Google Analytics vindt u bij onze Privacy Policy.

 

Functionele cookies

Has_js: drupal cookie: deze cookie kijkt u of gebruikt maakt van Javascript of niet.

U kan uw browserinstellingen wijzigen en cookies uitschakelen. Via volgende links kan u per browser meer informatie vinden over Cookies:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera Browser

Safari

Internet Explorer

9.    CIM

 

Op eoswetenschap.eu worden er cookies geplaatst voor gegevens die CIM verzamelt voor studies. Ze bekijken enkel het surfgedrag en is volledig anoniem. Meer informatie vind je hier.

 

10.Google Analytics

 

Om uw bezoek te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij worden er cookies op onze website geplaatst en hebben wij de nodige maatregelen getroffen om uw privacy te garanderen.

 

Eos Eos Wetenschap vzw heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google

Eos Eos Wetenschap vzw heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd

Eos Eos Wetenschap vzw maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Eos Eos Wetenschap vzw maakt gebruik van cookies voor Google Analytics

 

Wenst u liever niet dat Google Analytics gegevens verzamelt, kan u deze op volgende manieren blokkeren:

 

·      U kan Google Analytics blokkeren in uw browser(s). Dat kan via de brower-add-on voor Google Analytics. Meer info over de privacy van Google Analytics, vindt u hier.

·      U kan via uw Google-account de door u bezochte sites en apps bekijken en indien gewenst bewerken.

·      U kan via de incognitomodus in de browser surfen op het internet zonder dat de websites gegevens van u opslaan.

 

11.Welke controle heeft u op de verzamelde persoonsgegevens?

 

U heeft alle controle over de door Eos Wetenschap vzw verzamelde gegevens. Indien u wenst, kan u via een simpele e-mail uw gegevens opvragen, wijzigen of verwijderen. Voor alle informatie kan u terecht op privacy@deeluitgeverij.be.

Het verwijderen van gegevens kan enkel op voorwaarde dat een ID wordt bezorgd. Zonder herkenning of bewijs geven wij of wissen wij geen gegevens.

Eos Wetenschap vzw heeft maximum één maand om te reageren op aanvragen.

 

12.Duur verzamelde gegevens

 

Eos Wetenschap vzw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 2 jaar.

 

13.Contactgegevens

 

Bij Iedereen Wetenschapper houden we van feedback, en al zeker als we iets aan mee kunnen doen. Voor opmerkingen en vragen omtrent uw privacy op iedereenwetenschapper.be kan u altijd hier terecht:

 

Eos Wetenschap VZW

Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen

+32 3 680 24 97

privacy@deeluitgeverij.be