Privacy Policy


Algemeen

Uitgeverij Cascade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
Uitgeverij Cascade houdt zich aan de wettelijke voorschriften en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
Uitgeverij Cascade acht het van belang om u op de hoogte te stellen van onze diensten en de verwerking van uw (persoons-)gegevens.
Verwerking gegevens
Wanneer u zich aanmeldt op de website, worden uw basisgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw profielgegevens) opgeslagen op een beveiligde server. Door uw aanmelding staat u Uitgeverij Cascade toe deze informatie te gebruiken om de interactie tussen u als gebruiker en Uitgeverij Cascade te optimaliseren.
Uitgeverij Cascade zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins vervreemden aan derden.

Cookies
Om de dienstverlening te optimaliseren en uw persoonlijke instellingen te waarborgen, maakt Uitgeverij Cascade gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes software die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruik van de website geen cookies ontvangt. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website en diensten van Uitgeverij Cascade echter wel beperken.