Breng als leerling je verplaatsing van thuis naar school in kaart en bereken hoe veilig de omgeving is voor fietsers. De resultaten van jouw klas kunnen leiden tot verbeteringen.

Wat ga je doen?

De leerkracht aardrijkskunde, PAV of MAVO registreert de klas (vijfde of zesde middelbaar) op de website van het project Fietsbarometer. Hij of zij vindt er een gratis lespakket rond ruimtelijk denken, bestaande uit twee lessen. In les 1 digitaliseren leerlingen hun woon-schoolverplaatsing, en geven ze scores op bepaalde delen van je hun route op fietsveiligheid. In les 2 analyseren jullie de verzamelde gegevens en visualiseren jullie die in de web-GIS van de Fietsbarometer. Een web-GIS is een online kaart waar iedereen toegang tot heeft. Hier krijg je ook een veiligheidsmeter te zien voor je school. De resultaten van jullie onderzoek worden gelinkt aan beleidsdocumenten uit je gemeente. Op basis daarvan kun je met de klas aanbevelingen uitwerken om het lokale verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren. Die kun je overmaken aan de school of aan de gemeente of stad.

Waarom doe je mee?

Er wordt nog te weinig naar jongeren geluisterd in het lokale mobiliteitsdebat. Jongeren krijgen dankzij dit project een stem en kunnen creatieve beleidsaanbevelingen uitwerken. Bovendien leren ze werken in een GIS-omgeving om hun ruimtelijke data te visualiseren en te analyseren.

Wie kan meedoen?

Alle leerlingen uit het vijfde of zesde middelbaar in een Vlaamse school. Inschrijven gebeurt via de leerkracht aardrijkskunde, PAV of MAVO. Als deelnemende leerkracht kun je het lessenpakket en het online platform het hele schooljaar door gebruiken. Het project loopt nog minstens tot 2024.

Hoe pas je dit in in je lessen?

Lespakketten: Het project draagt bij aan ICT-basisvaardigheden, zich engageren in de samenleving, nadenken over ruimtelijk beleid, probleemoplossend en kritisch leren denken en samenwerken. 

Eindtermen: Fietsbarometer voorziet een gratis lespakket rond Geografisch Informatie Systeem (GIS) en mobiliteit. Installatie van software is niet nodig. Je kan als leerkracht een beroep doen op tutorials, nascholingen en ondersteuning, en leerlingen krijgen duidelijke instructies hoe ze het webplatform moeten gebruiken. 

Tijd: Er zijn twee tot drie lesuren nodig. Meer informatie vind je hier

Wie organiseert het?

Fietsbarometer wordt geleid door Tom Storme, expert duurzame mobiliteit aan de Universiteit Gent. Momenteel is hij deeltijds verbonden aan de vakgroep Geografie (UGent) als onderzoeker en lesgever, en coördineert hij een onderzoekscentrum rond Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit aan HOGENT. Andere betrokken onderzoekers zijn Greet Cardon, Frank Witlox en Nico Van de Weghe

Ik doe mee

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper