Doorzoek geneeskundige studies en werk mee aan een grote database van degelijk medisch onderzoek. Daarop kunnen experts zich baseren om zeker te weten of een medicijn of een behandeling werkt.

Wat ga je doen?

Je bekijkt Engelstalige wetenschappelijke publicaties en bepaalt of er sprake is van gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Daarbij worden proefpersonen willekeurig ingedeeld in een experimentele groep en een controlegroep. Na afloop van de studie wordt het verschil tussen deze twee groepen bekeken en bestudeerd. Zo kunnen onderzoekers erachter komen of een nieuwe behandeling wel degelijk werkt. Eerst lees je de titel van de studie, daarna het 'abstract', de samenvatting van de studie. Vervolgens geef je aan of er sprake is van gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek of niet. Als je het niet zeker weet, kan je die keuze ook aanduiden. Ook als je geen ervaring hebt met wetenschappelijke teksten kan je meedoen. Op de website staat stap voor stap uitgelegd wat er van je verwacht wordt. 

Waarom doe je mee?

Er is een overvloed aan klinisch onderzoek van nieuwe medicijnen of behandelingen. Jij helpt wetenschappers door die studies te selecteren die op de beste manier zijn uitgevoerd. Die beste studies komen terecht in een  centrale database, CENTRAL, waarin wetenschappers makkelijk en snel kunnen terugvinden of er bijvoorbeeld al een experiment werd uitgevoerd met een bepaald medicijn. Je leert intussen heel wat bij over hoe medische studies gebeuren en hoe je het onderscheid maakt tussen goed en minder goed wetenschappelijk onderzoek.

Wie kan meedoen?

Je begrijpt heel goed Engels en je hebt een computer met internetverbinding. Het is een pluspunt als je thuis bent in medische termen. Ervaring is niet vereist, de website legt je stap voor stap uit wat je moet doen.

Wie organiseert het?

Cochrane Crowd is een project van Cochrane, een onafhankelijke internationale organisatie die medisch onderzoek onder de loep neemt. De Cochrane Library, waarin ze de resultaten van die meta-analyses publiceert, helpen beleidsmakers, gezondheidwerkers en patiënten om te weten of medicijnen of behandelingen wel degelijk werken.