24 professoren van de Universiteit Gent laten in een nieuw consortium de Vlaming mee beslissen waarover onderzoek rond werk en arbeidsmarkt kan gaan. In co-creatiepanels wordt verder gebrainstormd over een duurzaam arbeidsmarktbeleid. ‘Dit is het beste van twee werelden: burgers betrekken van bij het begin en resultaten genereren waar de maatschappij beter van wordt’.

Vanwaar het idee om de burger te betrekken bij jullie onderzoek?

Stijn Baert: ‘Werk en arbeidsmarkt zijn onderzoeksthema's waarin verschillende vakgebieden elkaar kruisen, zoals economie, psychologie en sociologie. Men denkt vaak dat professoren in deze vakgebieden elkaar allemaal kennen en steeds samenwerken als dat nodig is. Dat is helaas niet altijd zo. Dit is problematisch, want uitdagingen zoals burn-out of discriminatie stoppen niet aan de grenzen van de vakgebieden. Wij willen bruggen slaan om met de resultaten van ons onderzoek een duurzame maatschappelijke impact te hebben. Wanneer je maatschappelijke impact nastreeft, is het natuurlijk nuttig om te weten waar de burger van wakker ligt.’

Wordt de burger ook betrokken bij latere fasen van het onderzoek?

‘We zullen in een later stadium samenwerken in co-creatiepanels. Hierin zullen burgers, academici, beleidsmakers en spelers uit het middenveld het onderzoek “co-creëren”. Ook zetten we de burgers als ambassadeur in om meer impact te hebben en onze resultaten beter te verspreiden.'

Welke onderzoeksvragen levert zo’n aanpak op?

‘Wanneer we communiceren over ons onderzoek, krijgen we vaak mails van mensen die vragen om bepaalde onderwerpen te onderzoeken. We willen niet alleen een beeld krijgen van de vragen van de “luidste roepers”, maar de gehele Vlaamse bevolking. Dit doen we door een brede oproep naar onderzoeksvragen, maar ook door een extra steekproef die lukraak is getrokken uit de Vlaamse bevolking, waardoor we een representatief beeld krijgen van de thema’s die zij interessant vinden’.

Hoe gaan jullie concreet aan de slag met de onderzoeksvragen?

Baert: ‘Momenteel verwerken we de resultaten van de enquête. Met kleine groepjes wetenschappers zullen we met de geselecteerde vragen het onderzoek en de co-creatiepanels starten. Een aantal burgers die aangaven betrokken te willen worden bij het verdere onderzoek worden uitgenodigd om deel te nemen aan de panels en input te geven. Met de resultaten zullen we nagaan hoe we de uitkomst dichter kunnen brengen bij het beleid. Zo zorgen we ervoor dat arbeidsmarktbeleid ook het gewenste effect heeft, namelijk om zoveel mogelijk mensen op een duurzame manier aan de slag te krijgen en te houden. Arbeidsmarktbeleid is vandaag nog te veel gebaseerd op buikgevoel, met maatregelen die niet altijd stroken met wat werkt. Met dit project volgen we het model van de noordelijke landen: we testen mogelijke arbeidsmarkthervormingen eerst uit op experimentele schaal.’

Wat is de meerwaarde van burgerwetenschap?

Baert: ‘Er zijn succesverhalen uit andere vakgebieden zoals CurieuzeNeuzen (het project waarbij 20.000 Vlamingen in 2018 de luchtkwaliteit maten, red.), waar boeiende data werd verzameld met dank aan burgers en een maatschappelijke discussie op gang werd gebracht. Wij willen deze aanpak opentrekken van luchtvervuiling naar de arbeidsmarkt. Door wetenschappelijk onderzoek te voeden vanuit de maatschappij ontstaat er een symbiose en geef je zuurstof aan je onderzoek. Ook vermijd je zo een tunnelvisie. Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler je loon als onderzoeker. Je mag er niet van uitgaan dat de mens die deel uitmaakt van de dagelijkse maatschappij je niet kan inspireren. Zo komt het idee achter één van mijn meest impactvolle publicaties bijvoorbeeld van iemand die buiten de wetenschap stond. De kruisbestuiving tussen maatschappij en wetenschap is voor mij erg belangrijk.’

Meer informatie lees je op de website van UGent@Work

Interview: Charlotte Goeyers

Wie organiseert het?

| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper
| Iedereen Wetenschapper