img
Koos Biesmeijer
Organisatie: Nederlandse Bijentelling

Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar het functioneren van ecosystemen en ecosysteemdiensten. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar bijen en hoe zij bijdragen aan onze voedselproductie. Bijen zijn de belangrijkste bestuivers van wilde planten en voedselgewassen. Niet alleen op het platteland maar ook in stedelijke gebieden. We weten niet precies hoe het met bijen en andere bestuivers in de stad gaat en of er voldoende bestuiving is. Via het Nederlandse Bijentelweekend kan iedereen helpen dit vraagstuk te beantwoorden.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten