Afgelopen weekend hebben ruim 4.000 vrijwilligers wel 44.108 bijen geteld in de tuin tijdens het eerste Nederlandse Bijentelweekend.

Twee derde van de getelde bijen waren wilde bijen maar de gedomesticeerde honingbij werd het meeste geteld (15.483) met afstand gevolgd door de rosse metselbij (6.555) en de aardhommel (3.128). De laatste twee zijn wilde bijensoorten. 

De deelnemers vatten een half uur lang post in hun tuin of op hun balkon, om de bijen die langs vlogen te tellen en te identificeren. Dat laatste was voor sommige vrijwilligers best een uitdaging. Daarom vonden er tijdens het weekend ook tientallen activiteiten doorheen het land plaats met bijenexperts die de vrijwilligers hielpen.

 

Burgerwetenschappers identificeren bijen met een telformulier bij de hand. 

Organisator van de Nederlandse Bijentelling is Nederland Zoemt, een initiatief van onder meer Naturalis. Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur bij Naturalis: 'Fantastisch dat zoveel mensen hebben meegedaan dit weekend!  Dat de rosse metselbij en aardhommel veel geteld zijn was te verwachten, maar dat sommige andere hommelsoorten zo weinig gezien zijn verbaast me. Bijen hebben dit weekend veel losgemaakt bij jong en oud en dat belooft veel voor de wilde bij, die onze hulp hard nodig heeft.'

Uit de telling is gebleken dat er in alle tuinen bijen of zweefvliegen aanwezig zijn en dat een groot deel hiervan hommels zijn. Alle getelde hommels zijn koninginnen die bezig zijn met het stichten van een kolonie. De hoeveelheid hommels zal over een maand of twee zijn verveelvoudigd. Dat de honingbij op nummer 1 is uitgekomen, hadden de onderzoekers verwacht. In Nederland zijn er in totaal ongeveer 8.000 imkers die bijenvolken van deze soort houden. De nummer twee, de rosse metselbij, is een wilde soort die goed gedijt in een stedelijke omgeving en waarschijnlijk profiteert van de bijenhotels die steeds meer natuurliefhebbers in hun tuin plaatsen. 

 

Rosse Metselbij

Parende Rosse metselbijen

Het Bijentelweekend krijgt een vervolg. Bedoeling is het elk jaar te herhalen, om zo inzicht te krijgen in de trends van bijenpopulaties in tuinen. Van de 360 wilde bijensoorten in Nederland is ruim de helft bedreigd. Bijen zijn van groot belang voor onze voedelvoorziening: zo'n 80% van onze eetbare gewassen wordt door hen bestoven. Ook zijn er inmiddels 34 soorten in Nederland verdwenen. De Bijentelling meet ten slotte of de maatregelen die worden ondernomen om de bij te helpen ook effectief zijn. 

 

top 10 bijentelling

Top 10 gespotte bijen

 

 

Wie organiseert het?