Transcribeer gerechtelijke bronnen en kom zo meer te weten over misdrijven uit de 18de en 19de eeuw. 

Wat ga je doen?

Je krijgt op de website authentieke verhoren van verdachten en getuigenverklaringen te zien die je meer vertellen over criminele gebeurtenissen in het België van 1700 tot 1900. De bronnen zijn vooral in het Nederlands, soms ook in het Frans. Het is jouw taak om de handgeschreven teksten over te typen in het daarvoor voorziene kader. Wie wil, kan het rijke archiefmateriaal zelf bekijken. De archiefreferentie is er steeds bij vermeld.

Waarom doe je mee?

Verdachten en getuigen vertellen ons veel meer dan alleen maar feitelijkheden. Ze gunnen ons een blik in de leefwereld van toen. Dat maakt deze bronnen zo interessant om vanuit verschillende ooghoeken en disciplines te onderzoeken. Door de grote hoeveelheden die bewaard zijn gebleven en de vaak beperkte toegankelijkheid zijn deze bronnen nog te weinig onderzocht. Dankzij jouw hulp kunnen deze bronnen worden ontsloten voor de vele onderzoeksvragen die de verschillende disciplines (historici, taalkundigen, sociologen en criminologen) op dit materiaal willen loslaten. 

Je komt ook meer te weten over het dagelijkse leven van vroeger: denk maar aan het taalgebruik, de beleving van openbare ruimte, het normen- en waardenkader. Het project Getuigenissen wil daarom deze 18de en 19de-eeuwse verklaringen van verdachten en getuigen, bewaard in vele stads- en rijksarchieven in België, verzamelen en transcriberen. 

Wie kan meedoen?

Iedereen met een computer en internetverbinding kan meedoen met dit project. Ook wie geen ervaring heeft met transcriberen. De negentiende-eeuwse teksten vormen een ideale opstap om historische teksten te leren transcriberen. 

Wie organiseert het?

Wouter Ryckbosch is assistent-professor aan de VUB. Hij doceert sociale, culturele en stedelijke geschiedenis.

Ik doe mee

Reacties