Werk mee aan de ontwikkeling van de bijen-app AskBee door stuifmeel te meten in je eigen bijenhotel.

Wat ga je doen?

Je kan je inschrijven via de website van het project. Ben je ingeschreven, dan ontvang je een bijenhotel in het voorjaar van 2021, dat je installeert in je tuin of op je terras. Je volgt je bijenhotel op in de jaren 2021-2022. Ieder jaar is er een stuifmeelmeting in het voorjaar en een diversiteitsmeting in het najaar. De exacte datum van de stuifmeelmeting en de manier waarop je het best je hotel controleert, krijg je later te horen via mail en de website. Het komt erop neer dat je kijkt of er op het plankje stuifmeel aanwezig is. Is dat zo, dan contacteer je het lab en wordt je plankje opgehaald. Is dat niet zo, dan laat je het nest rusten en controleer je elke week gedurende 8 weken lang. Levert het controleren niets op, dan beëindig je de meting. De diversiteitsmeting gebeurt wanneer er geen activiteit is in het hotel. Rond de gangen zitten enkel larven, poppen of rustende bijen. Je neemt een foto van de voorkant volgens de instructies en stuurt deze via mail op. Je krijgt dan uitleg over de volgende stappen die je moet nemen. 

Waarom doe je mee?

De waardevolle data die je verzamelt via je bijenhotel is noodzakelijk om de AskBee-app te ontwikkelen. Op het einde van het project is duidelijk welke bijen in jouw hotel aanwezig zijn, welke stuifmeelbronnen de bijen in je buurt gebruiken en hoe goed jouw tuin of terras scoort in functie van de diversiteit. Dankzij jouw deelname zal er dus in de toekomst een app bestaan die op basis van de locatie bepaalt welke bloemen je best zaait om wilde bijen te ondersteunen.

Wie kan meedoen?

Iedereen in Vlaanderen met een tuin of terras. Er worden 250 deelnemers geselecteerd. De inschrijvingen lopen tot 18 oktober 2020. De deelname vraagt niet veel tijd, maar beslis je om deel te nemen, dan is het belangrijk dat je toegewijd meewerkt aan het project tijdens de metingen op bepaalde tijdstippen in het jaar. 

Wie organiseert het?

Ivan Meeus is post-doctoraal onderzoeker aan de UGent. Hij bestudeert voornamelijk gastheer-parasiet interacties bij wilde bijen, hun immuniteit en belang in de landbouw.

Ik doe mee

Reacties