img
Ivan Meeus
Organisatie: UGent

Ivan Meeus is post-doctoraal onderzoeker aan de Faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent. Hij is verbonden aan de vakgroep Plant en Gewas in het lab Agrozoölogie. Hij bestudeert voornamelijk gastheer-parasiet interacties bij wilde bijen, hun immuniteit en belang in de landbouw.

De inspiratie voor de AskBee-applicatie kwam voornamelijk vanuit de interesse naar welke planten er best worden geplaatst in een tuin om bijen te ondersteunen, zonder veel achtergrondkennis te hebben van planten en hun taxonomie. 

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten