Observeer in de nacht van 14 juli nachtzwaluwen in de Limburgse Kempen en steun zo het onderzoek naar deze bijzondere, beschermde vogels.

Wat ga je doen?

Je schrijft je hieronder in voor het project. Dat kan tot 7 juli. Daarna krijg je via e-mail een uitnodiging met alle details. De nachtelijke inventarisatie vindt plaats in het Domeinbos Pijnven in Hechtel-Eksel en gebeurt onder professionele begeleiding. Eerst krijg je een korte introductie waarbij je de nachtzwaluw wat beter leert kennen. Daarna volgen instructies om de inventarisatie goed uit te kunnen voeren. Je wordt naar de observatiepunten gebracht, waar je drie kwartier lang het gedrag van de vogels van dichtbij observeert en noteert. Om dubbeltellingen te vermijden wordt de groep deelnemers verspreid over het gebied. Na de observaties worden enkele vogels gevangen en geringd.

Waarom doe je mee?

De nachtzwaluw is een bijzondere Limburgse inwoner. Het diertje komt in Vlaanderen enkel voor in de Kempen en is zonder hulp erg moeilijk waar te nemen. Door mee te doen met dit project krijg je een unieke kans om als vogelliefhebber dichter bij de zwaluw te komen. Ook leer je hoe je vogels moet ringen. Hulp bij dit onderzoek is waardevol om de populatiegrootte in kaart te brengen en zo deze beschermde vogelsoort te helpen.

Wie kan meedoen?

Iedereen. Er is geen voorkennis vereist; Een pluspunt is een goed gehoor, want aan de hand van de geluiden zal je observaties moeten doen.

Wie organiseert het?

Ruben Evens is doctoraatsstudent aan de Universiteit Hasselt. In zijn onderzoek focust hij op het foerageergedrag, de conservatie en migratie van de nachtzwaluw.

Ik doe mee

Reacties