Duik in de verslagen van vogelkenners die de nesten van kustvogels hebben beschreven en help mee om de populatie weer op peil te krijgen. 

Wat ga je doen?

Eerst ga je naar de website van het project. Dat kan je doen door hier te klikken. Je krijgt dan scans te zien van documenten die werden ingevuld tijdens het bestuderen van de nesten. Je kan deze scans omdraaien met de cirkeltjes onder de foto om zowel de achter- als voorkant te bekijken. Op de scans is veel informatie te zien, zoals het jaartal, de onderzoeker, de locatie, de coördinaten, het commentaar van de observator, de hoogte, of de vogels parasieten hebben of niet en de uitkomst van het nest. Jij focust op de informatie over de uitkomst van het nest. Dat doe je door het juiste vakje aan te duiden naast de scan. De handgeschreven commentaren mag je gewoon negeren. Als je nog bijkomende informatie wil of nog vragen hebt over hoe je het project het best aanpakt, dan kan je steeds de Field Guide raadplegen. 

Waarom doe je mee?

Het project 'Nest Quest Go: Shore and Wetland Birds' maakt deel uit van NestWatch, een onderzoek dat met behulp van burgers de nestgewoontes van allerlei vogelsoorten uit Noord-Amerika bestudeert. Door historische verslagen van nestgewoontes na te lezen en te digitaliseren, is het mogelijk om een unieke blik te krijgen op kustvogels en andere vogels. Deze nieuwe informatie kan belangrijk zijn, want de populatie kustvogels is sinds 1960 sterk gedaald. Waaraan dat ligt, weten we niet. Dankzij jouw hulp kunnen onderzoekers de redenen misschien achterhalen.

Wie kan meedoen?

Heb je een hart voor vogels en wil je helpen hen te beschermen? Heb je een pc met internet? Dan kan je deelnemen aan 'Nest Quest Go: Shore and Wetland Birds'.

Wie organiseert het?

'Nest Quest Go: Shore and Wetland Birds' is een onderzoek van onder meer Becca Rodomsky-Bish. Zij is de archivaris van de historische nestbeschrijvingen en is verbonden aan het Cornell Lab of Ornithology van de Universiteit van Cornell in de VS. Ze studeerde antropologie en omgevingswetenschappen.