Duik in de verslagen van vogelkenners die de nesten van epauletspreeuwen hebben beschreven en help mee om de populatie weer op peil te krijgen. 

Wat ga je doen?

Eerst klik je hier om naar de website van het onderzoek te gaan. Je krijgt dan scans te zien van documenten die werden ingevuld tijdens het bestuderen van de nesten. Op de scans is veel informatie te zien, zoals het jaartal, de onderzoeker, de locatie, de coördinaten, het commentaar van de observator, de hoogte, of de vogels parasieten hebben of niet en de uitkomst van het nest. Jij mag zelf kiezen op welke informatie je focust. Dat doe je door de informatie op voorhand te selecteren. Rechts in het scherm, naast de scans, kan je de tekst eenvoudig overtypen in de voorziene vakjes. Als er niets werd ingevuld, hoef ook jij niets in te vullen. Als je nog bijkomende informatie wil of nog vragen hebt over hoe je het project het best aanpakt, dan kan je steeds de Field Guide raadplegen. 

Waarom doe je mee?

Nest Quest Go: Red-winged Blackbird maakt deel uit van NestWatch, een onderzoek dat met behulp van burgers de nestgewoontes van allerlei vogelsoorten uit Noord-Amerika bestudeert. Door historische verslagen van nestgewoontes na te lezen en te digitaliseren, is het mogelijk om een unieke blik te krijgen op de epauletspreeuwen en andere vogels. Deze nieuwe informatie kan belangrijk zijn, want de populatie epauletspreeuwen is in veertig jaar tijd sterk gedaald. Waaraan dat ligt, weten we niet. Dankzij jouw hulp kunnen onderzoekers de redenen misschien achterhalen.

Wie kan meedoen?

Iedereen kan meewerken aan Nest Quest Go: Red-winged Blackbird, al is het handig als je goed Engels begrijpt omdat de verslagen allemaal in het Engels werden opgesteld. Je hebt ook een pc nodig met een stabiele internetverbinding. 

Wie organiseert het?

Nest Quest Go: Red-winged Blackbird is een onderzoek van onder meer Becca Rodomsky-Bish. Zij is de archivaris van de historische nestbeschrijvingen en is verbonden aan het Cornell Lab of Ornithology van de Universiteit van Cornell. Ze studeerde antropologie en omgevingswetenschappen.