Tel op 14 maart schelpen op het strand en help onderzoekers een beter beeld te vormen van onze kust.

Wat ga je doen?

Verzamel en inventariseer honderd schelpen op een of meerdere locaties op het Belgische strand. Op elke locatie vind je een infostandje met mensen die je op weg helpen met de verzamelmethode en het op naam brengen van je vondsten. Je bent er welkom op zaterdag 14 maart tussen 10u en 16u.

  

Waarom doe je mee?

Het scoren en herkennen van lege schelpen is niet alleen bijzonder leuk en interessant. Dit burgerwetenschapsinitiatief leert onderzoekers ook heel wat over het voorkomen van deze zeedieren, de biodiversiteit en de aanwezigheid van exoten. Na het tellen worden de schelpen terug naar het strand gebracht. Tijdens de eerste edities (in 2018 en 2019) verzamelden 1.200 deelnemers 80.000 schelpen. Daaruit leerden experts wat de meest voorkomende schelpen zijn aan de Belgische kust, hoe groot het aandeel is van exotische en fossiele schelpen en of er verschillen zijn tussen oost en west. 

Wie kan meedoen?

Iedereen, van individuen over gezinnen tot jeugdverenigingen, kan meedoen. 

Wie organiseert het?

De Grote Schelpenteldag is een initatief van Eos, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), NatuurpuntKusterfgoed, de Strandwerkgroep en de provincie West-Vlaanderen