Reis eeuwen terug in de tijd en bestudeer middeleeuwse en pre-moderne teksten uit de Genizah van Caïro.

Wat ga je doen?

Je gaat eerst naar de website van het project. Je kan hier kiezen tussen de Hebreeuwse of Arabische workflow. Het project bestaat uit twee delen: het sorteren en transcriberen. Momenteel kan je enkel kiezen tussen het sorteren van teksten om ze voor te bereiden op transcriptie en het vertalen van eenvoudige Hebreeuwse teksten. In een latere fase zal het ook mogelijk zijn om Arabische teksten te vertalen. Kies je om te sorteren, dan krijg je scans van teksten te zien, links op je scherm, waarvan jij moet bepalen of het over Hebreeuws of Arabisch gaat. Ook geef je aan of de teksten informele of formele inhoud bevatten. Kies je voor het vertalen, dan krijg je eveneens links op je scherm de scans te zien, die je vertaalt door op 'Add Transcription' te drukken. Onthoud: zowel Arabisch als Hebreeuws lees je van rechts naar links. In de Field Guide kan je een schat aan informatie vinden over hoe je dit project het best aanpakt. Zo kan je meedoen ongeacht of je Hebreeuws of Arabisch leest. De onderzoekers raden sterk aan om zowel de tutorial als de Field Guide te raadplegen voor je eraan begint.

Waarom doe je mee?

Een Genizah is een opslagruimte in een Joodse synagoge, bestemd om papieren en boeken te bewaren. In de Genizah van Caïro werd een verzameling van meer dan 400.000 fragmenten van joodse manuscripten gevonden. Het was één van de grootste vondsten van documenten. De oudste stukken dateren uit de zesde eeuw, al zijn de meeste teksten geschreven tussen 950-1250. Momenteel wordt het merendeel ervan beheerd door de Cambridge University Library. Jij kan deze unieke stukken geschiedenis bestuderen door deel te nemen aan dit project. 

Wie kan meedoen?

Je hoeft niet noodzakelijk Arabisch of Hebreeuws te kunnen lezen om deel te nemen, want in de Field Guide wordt goed beschreven hoe je het verschil tussen beide talen kan herkennen. Je begrijpt best wel wat Engels, omdat het project in het Engels is opgesteld. 

Wie organiseert het?

Dit project is een samenwerking tussen Zooniverse, de bibliotheek van de Universiteit van Pennsylvania, het Princeton Geniza Lab, het e-Lijah Lab, het Centrum voor Interdisciplinair onderzoek van de Genizah van Caïro aan de Universiteit van Haifa, de bibliotheek van het Joodse Theologische Seminarie, het Genizah Onderzoeksdepartement aan de Cambridge University Library, de bibliotheek van de Universiteit van Manchester en de Bodleian-bibliotheek aan de Universiteit van Oxford.