Civic Labs brengt Belgen bij elkaar om ideeën uit te wisselen en projecten op poten te zetten voor een aangenamere leefomgeving. Dries Van Ransbeeck is projectcoördinator.

Waar haalde Civic Labs de mosterd?

"We volgen het voorbeeld van Luftdaten in Duitsland. Dat brengt de hoeveelheid fijn stof aan het licht op plaatsen waar officiële instanties niet meten. Dat doet het met goedkope sensoren bij burgers die betrouwbare meetresultaten verzamelen."

"We wilden graag iets soortgelijks in België. Dat kon bij BeCentral, een digitale campus vlak boven het station Brussel-Centraal. Onze vrijwilligers komen er om de veertien dagen samen. Je vindt ons ondertussen ook in Leuven en Gent."

Wat bepaalt het succes van Civic Labs?

"De samenwerking van burgers met verschillende achtergronden. Onderzoekers, ondernemers, bedrijfsvertegenwoordigers, geëngageerde burgers en overheidsmedewerkers werken allemaal aan verschillende projecten. Al die deelnemers hebben hun eigen kijk. Iedereen neemt een klein deel op zich en samen werken we aan maatschappelijk belangrijke zaken."

Wat zijn jullie toekomstplannen?

"We willen terugkoppelen naar de wetenschap zodat zij onze data en onze analyses kan gebruiken voor haar onderzoek. In september organiseert de VUB de Dag van de luchtkwaliteit. Professoren en politici spreken over luchtvervuiling. Wij bekijken welke samenwerking mogelijk is."

"Citizen Science is een oefening tussen betrouwbaarheid en aanschafbaarheid. We moeten een balans vinden tussen een degelijke wetenschappelijke attitude met betrouwbare gegevens en een toegankelijk werkwijze. Zoveel mogelijk burgers moeten kunnen meedoen zonder aan de kwaliteit van de data te raken. We willen zeker geen wijzend vingertje zijn naar de overheid. Ons doel is niet om politici te pakken op fouten, maar de data neutraal laten spreken."

Interview: Charlotte Goeyers

Meet zelf ook de luchtkwaliteit in Brussel.

Wie organiseert het?