Bekijk en digitaliseer verslagen van begrafenissen uit de 18de en 19de eeuw in Londen en vertel het verhaal van de doden. 

Wat ga je doen?

Eerst ga je naar de website van het project. Je kan hier klikken om meteen te beginnen. Links in het scherm zal je scans zien van de begrafenisverslagen. Het is jouw taak om rechts de (Engelse) tekst te transcriberen. Op de scans is een heleboel informatie te vinden, zoals de naam, het adres, het geslacht en de leeftijd van de overledene, de datum van de begrafenis, het grafnummer, de doodsoorzaak, enzovoort. Je kan telkens kiezen welke informatie je wil transcriberen. Ook kan je inzoomen op de scans. Wil je meer weten over hoe je deze opdracht het best aanpakt? Dan kan je steeds terecht in de Field Guide.

Waarom doe je mee?

Mola Headland, de organisatie achter dit project, wil archeologische opgravingen organiseren voordat grote bouwprojecten van start gaan. In dit geval werd de begraafplaats naast Euston Station in Londen onderzocht, voorafgaand aan de bouw van een nieuwe hogesnelheidslijn. De analyse van de vondsten en begrafenisverslagen kan nu officieel van start gaan, mede dankzij het goed bewaard blijven van de documenten in City of Westminster archives. Met de gedigitaliseerde verslagen kunnen de onderzoekers een digitaal archief maken waarin iedereen informatie kan opzoeken over hoe de mensen die er begraven lagen leefden. De resten van de opgegraven mensen zullen trouwens op een andere plaats weer begraven worden. 

Wie kan meedoen?

Iedereen die goed Engels kan, want de verslagen zijn in het Engels geschreven. Je moet ook een pc hebben die verbonden is met het internet. 

Wie organiseert het?

Stories of St James's Burial Ground is een project van Mola Headland, een samenwerking tussen Museum of London Archaeology en Headland Archaeology, twee van de grootste archeologische organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Mola Headland biedt advies over archeologisch onderzoek alvorens grote bouwprojecten van start gaan.