Help gedragsbiologen met hun studie naar hoe goed wasberen zijn in het oplossen van puzzels. 

Wat ga je doen?

Eerst klik je hier om naar de website van het project te gaan. Je krijgt, links in het scherm, foto's te zien van puzzelboxen die druk bezocht worden door allerlei dieren. Jij moet een kader tekenen rond de verschillende diersoorten die je ziet. Dat zijn niet enkel wasberen, maar ook stinkdieren, katten, vossen en zelfs mensen. Het is de bedoeling dat je het dier volledig in het kader plaatst, terwijl je dat zo strak mogelijk tekent. Soms zie je maar een stukje van een dier. De onderzoekers benadrukken dat als je ten minste één derde van het dier ziet, enkel het gezicht of de gehele staart, je een kader mag maken. 

Waarom doe je mee?

De menselijke bevolking blijft in aantal toenemen, waardoor ook de steden verder uitbreiden. De dieren die in deze nieuwe verstedelijkte gebieden leven, proberen zich aan te passen aan hun nieuwe buren. Over het algemeen gaat het aantal diersoorten achteruit door de verstedelijking, maar sommige diersoorten doen het uitzonderlijk goed en voelen zich opperbest in de stad. Wasberen zijn hier een voorbeeld van. Hoewel deze intelligente dieren zich goed en snel aan nieuwe omgevingen aanpassen, worden ze vaak genegeerd in gedragsstudies. Dit project wil de wasberen daarom in de schijnwerpers zetten en hun verborgen talenten in kaart brengen. Door middel van puzzelboxen is het mogelijk om na te gaan hoe wasberen uitdagingen aangaan.

Wie kan meedoen?

Iedereen mag meedoen met dit project, al spreek je best wat Engels. Je hebt ook een computer nodig met een internetverbinding.

Wie organiseert het?

Het University of Wyoming Raccoon Project is een project van onder meer Sarah Benson-Amram. Zij is de hoofdonderzoeker en leidt het werk van de studenten in haar lab in goede banen. In haar onderzoek focust ze vooral op de evolutie van intelligentie bij dieren.