Natuurpunt Studie organiseert een grootschalig telproject om de verspreiding van bepaalde dier- en plantensoorten in kaart brengen. Sluit je aan bij een groep vrijwilligers en tel samen libellen, vlinders of vleermuizen. Zo kunnen we sneller hulp bieden aan soorten die het moeilijk hebben.

Wat ga je doen?

In 2016 startte Natuurpunt Studie in Vlaanderen 29 verschillende soortenmeetnetten op. Een paar keer per jaar ga je het aantal soorten tellen volgens een bepaalde methode. Het gaat onder andere om libellen, vleermuizen, kevers, spinnen en sprinkhanen. Ook de planten worden niet vergeten. Alle vogelsoorten en zo'n 80 andere dier- en plantensoorten worden onder de loep genomen. Je kan kiezen tussen één of meerdere meetlocaties en krijgt geregeld informatie over het meetnet zelf en uiteraard ook een handleiding voor het tellen.

Waarom doe je mee?

Je helpt mee de toestand op te volgen van een aantal dier- en plantensoorten in Vlaanderen. De resultaten van Vlaanderen worden samengevoegd met de resultaten van andere landen en regio's om de soortenverspreiding in heel Europa in kaart te brengen.

Wie kan meedoen?

Meedoen aan het soortenmeetnet vereist wat ervaring. Maar er zijn thematische werkgroepen en het tellen gebeurt onder begeleiding van Natuurpunt Studie. Ook organiseert Natuurpunt vooraf een opleiding over de soorten en de gehanteerde methodes.

Wie organiseert het?

Hannes Ledegen is meetnetcoördinator bij Natuurpunt Studie, de studiedienst van de Vlaamse vereniging voor natuurbehoud. Sinds de start van het project in 2016 coördineert hij de de monitoring van kwetsbare dier- en plantensoorten in Vlaanderen.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties