Duik in de archieven van gedragsbiologen om meer te weten te komen over de Noord-Amerikaanse weidevogels. Zo kan je meehelpen om hun achteruitgang te stoppen.

Wat ga je doen?

Je kan hier klikken om meteen naar de webpagina van het project te gaan. Hier kan je op verschillende manieren een bijdrage leveren. Zo kan je data transcriberen over de mensen achter de observaties, je kan de nestgewoontes van de weidevogels bestuderen door de breedtegraad, lengtegraad, nestlocatie, nestsite, nesthoogte en het aantal pogingen tot nesten over te typen, je kan de nota's die de onderzoekers hebben gemaakt tijdens hun observaties overtypen en je kan de uitkomst van de nestpogingen, zoals bijvoorbeeld het aantal kuikens, doorgeven. Bij al deze projecten zie je steeds de scans van de over te typen documenten aan de linkerkant van je scherm. Aan de rechterkant kan je de tekst invullen in de daarvoor voorziene tekstvelden of je kan het antwoord selecteren uit verschillende opties.

Waarom doe je mee?

De onderzoekers achter Nest Quest Go: Endangered Grassland Birds willen meer te weten komen over de nestpatronen en nestgewoonten van de Noord-Amerikaanse weidevogels. Dat willen de onderzoekers doen aan de hand van historische data uit biologische archieven. De weidevogels die in dit project worden bestudeerd, zijn de rijsttroepiaal, de dickcissel, de witkaakweidespreeuw, de boomkwartel en de geelkaakweidespreeuw. Al sinds de jaren '60 is er een sterke afname in de populatiegroottes van deze soorten. Door alles te weten te komen over de nesten, hopen de onderzoekers om deze weidevogels beter te begrijpen en te beschermen.

Wie kan meedoen?

Iedereen die een mondje Engels begrijpt. Je hebt een pc nodig die met het internet verbonden is.

Wie organiseert het?

Nest Quest Go: Endangered Grassland Birds is een project van onder anderen Becca Rodomsky-Bish. Zij is de archivaris van de historische nestbeschrijvingen en is verbonden aan het Cornell Lab of Ornithology van de Universiteit van Cornell. Ze studeerde antropologie en omgevingswetenschappen.