Onderzoek historische beschrijvingen van het nestgedrag van mezen en help mee om deze vogels beter te begrijpen en beschermen. 

Wat ga je doen?

Je surft naar de website van het project Nest Quest. Je kiest tussen drie taken. Telkens ga je een handgeschreven tekst transcriberen:over de locatie van nesten, het maken van nesten of gewoon observaties van mezen. Bij elk van de drie taken staat de te transcriberen tekst links in het scherm. De velden waarin je de tekst moet typen, staan rechts. Probeer de velden zo volledig mogelijk in te vullen. Begrijp je iets niet? Dan kun je steeds de veldgids raadplegen, rechts in het scherm. 

Waarom doe je mee?

Door mee te werken met Nest Quest Go:Chickadee-dee help je onderzoekers inzicht te krijgen in het nestgedrag van mezen doorheen de tijd. De teksten die je transcribeert zijn namelijk historische notities die wetenschappers tijdens het observeren hebben gemaakt. De data behelzen dertig jaar aan mezenonderzoek, een ware schat aan informatie voor biologen. De onderzoekers van het Cornell Lab of Ornithology krijgen zo zicht op hoe het nestgedrag van mezen is veranderd doorheen de tijd en hoe mezen zich aanpassen aan uitdagingen zoals nieuwe roofdieren, vervuiling, menselijke verstoringen, parasieten, veranderende weerspatronen enzoverder.

Wie kan meedoen?

Iedereen mag meedoen met Nest Quest Go:Chickadee-dee. Je spreekt best goed Engels, omdat de teksten van de onderzoekers in het Engels geschreven zijn. Ook heb je een pc nodig die verbonden is met het internet. 

Wie organiseert het?

Nest Quest Go:Chickadee-dee is een onderzoek van onder andere Becca Rodomsky-Bish. Zij is de archivaris van de historische nestbeschrijvingen en is verbonden aan het Cornell Lab of Ornithology van de Universiteit van Cornell. Ze studeerde antropologie aan de Sonoma State University en omgevingswetenschappen aan de Universiteit van Antioch.