De zee zit vol plastics. De eerste stap om hier iets aan te doen, is het probleem van zwerfvuil in kaart brengen. Daar is jouw hulp bij nodig. 

Wat ga je doen?

Je surft naar de website van Open Litter Map en maakt een account aan. Neem je smartphone mee en zet geotagging aan op je toestel. Maak foto's van afval op straat of andere openbare plekken, zoals sigarettenpeuken, plastic zakken of flesjes. Upload je foto's naar de dropbox van Open Litter Map en duidt het afval aan. Open Litter Map zelf voorziet elke foto van coördinaten en datums. Heb je alle stappen doorlopen, dan wordt je foto geverifieerd en komt hij wat later online op de kaart. De verificatie bestaat uit 2 stappen: in een eerste fase checken andere deelnemers je foto, in een tweede fase bekijken de wetenschappers hem. Je kan ook gegevens en kaarten downloaden. Met een gratis account kan je één foto per dag uploaden. Dat aantal stijgt naarmate je actiever bent. 

Waarom doe je mee?

Jaarlijks belandt wereldwijd miljoenen ton plastics in zee. Dat breekt af tot microplastics, en die belanden in vissen en andere zeedieren - en op die manier ook op ons bord. Open Litter Map wil het probleem van plastic vervuiling in kaart brengen met behulp van jouw foto's. De data is toegankelijk voor iedereen die hier onderzoek naar wil doen of een bewustwordingscampagne wil starten. 

Wie kan meedoen?

Heb je internetverbinding en een smartphone met camera en geotagging, dan kan je meedoen met dit project. 

Wie organiseert het?

Open Litter Map is een project van Séan Lynch, gespecialiseerd in mariene- en kust-ecologie, GIS en Remote Sensing en Geografie en Economie. Hij wil meer mensen bewust maken van geografische en politieke vraagstukken.