Breng met metingen van stikstofdioxide luchtvervuiling door verkeer in kaart.

Wat ga je doen?

Je vult op de website van het project CurieuzeNeuzen je adres en wat meer informatie in en je hoort van de onderzoekers of je kan deelnemen. Je krijgt twee sensoren in bruikleen. Die hang je van 30 april tot en met 28 mei aan een raam van je huis aan de straatkant. De sensoren meten de concentratie stikstofdioxide (NO2), een belangrijke graadmeter voor luchtvervuiling door verkeer. Nadien worden de sensoren opnieuw ingezameld.

Waarom doe je mee?

De metingen aan duizend zorgvuldig geselecteerde huizen, scholen of bedrijven zullen een staalkaart geven van luchtvervuiling in de stad Antwerpen, waarbij de verschillen tussen straten duidelijk zullen worden. Als deelnemer weet je meteen ook of je voortaan maar beter met het raam dicht slaapt. Het project CurieuzeNeuzen zal ook dienen als 'nulmeting'. Door de mate van vervuiling nu te meten kan later de impact van maatregelen worden bestudeerd, zoals de lage-emissiezone, waarbij de meest vervuilende auto's vanaf 1 februari 2017 uit de binnenstad worden geweerd.

Als je meedoet, kan je de wetenschap bovendien nog meer helpen door te laten weten waarom je zo graag de luchtvervuiling wil meten. VUB-studente Camille Debacq onderzoekt dat voor haar scriptie. Meer informatie en deelnemen kan via haar website

Wie kan meedoen?  

Iedereen die in de stad Antwerpen (tot 1 km buiten de Ring + Linkeroever) woont of verblijft, zowel gezinnen als scholen, verenigingen en bedrijven. Na je inschrijving volt een selectie zodat er duizend meetpunten met een goede spreiding overblijven.

Wie organiseert het?

Het initatief gaat uit van Ringland, de burgerbeweging die strijdt voor de overkapping van de Antwerpse ring. De wetenschappelijke begeleiding is in handen van prof. Filip Meysman, specialist milieuchemie binnen het departement Analytische Milieu en ­Geochemie van de Vrije Universiteit Brussel en prof. Roeland Samson, specialist luchtverontreiniging binnen het Laboratorium voor Milieu en Stedelijke Ecologie van de Universiteit Antwerpen.

Wie organiseert het?

Roeland Samson is bio-ingenieur aan de Universiteit Antwerpen. Hij deed al verschillende studies naar luchtkwaliteit met planten, waarbij hij telkens burgers betrekt.

Ik doe mee

Reacties

 

koen janssens.
06 Apr, 2016. 15:17
Ik hoop echt mee te doen aan het projekt 'meet uitlaatgassen in je eigen straat'. Mijn woning is immers gelegen in de Jules Bilmeyerstraat te Berchem, eigenlijk pal buiten de Antwerpse Ring en ik vraag me al een tijdje af of het wel zo gezond is om hier te wonen. Groetjes en hopelijk tot hoors. Koen