Help mee de levens van Surinaamse slaven in kaart te brengen door de registers online in te voeren.

Wat ga je doen?

Je krijgt scans van echte slavenregisters uit Suriname te zien. Hierin staat informatie over de levens van de slaafgemaakte Surinamers opgeschreven: hun naam, leeftijd, wie de eigenaar is of aan wie ze worden verkocht en andere informatie. Zo is op een bepaalde pagina te lezen dat in sommige gevallen moeder en kind niet los worden verkocht zolang de moeder in leven is. Alle slaven in Suriname zijn vanaf 1830 te volgen in de registers. Jij voert de tekst in die je op de pagina's geschreven ziet, nadat je een account hebt aangemaakt op de website Vele Handen. Heb je overigens een vreemd gevoel bij het lezen van hoe deze mensen als objecten werden verhandeld, dan kan je je emoties altijd kwijt op het forum. 

Waarom doe je mee?

In 1826 werden de slavenregisters in Suriname in het leven geroepen, hoogstwaarschijnlijk onder druk van Groot-Brittannië. Vanaf dat moment werd de illegale verkoop van slaven aan banden gelegd door de verplichte registratie van alle slaven met vermelding van hun geslacht, naam en leeftijd, sterfdatum, en andere belangrijke informatie in verband met deze mensen die als 'eigendom' door het leven gingen. In totaal bestaan er 43 registers met opdelingen in plantages en particuliere eigendommen. Per invoer ontvang je 3 punten, per gecontroleerde invoer ontvang je er nogmaals 3. Met de punten kan je deelnemen aan bijeenkomsten en activiteiten.

Wie kan meedoen? 

Iedereen met een computer met internetverbinding.

Wie organiseert het?

Coen van Galen is docent Oude en Sociale geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en hoofd van het citizen science-project Slavenregisters.

Ik doe mee

Reacties