Trek met je klas het stadspark, de speelplaats of de natuur in en kom te weten hoe goed jouw school scoort op vlak van insectendiversiteit. 

Wat ga je doen?

Scholen kunnen zich op de website van het project 'Insecten vriend of vijand' (INVRIVI) inschrijven om een gratis koffer met educatief materiaal te reserveren. Leerlingen uit het basisonderwijs trekken de natuur in om op zoek te gaan naar insecten. Ze brengen de gevonden diertjes op naam via loepepotjes, zoekkaarten en insectengidsen. Leerlingen uit het middelbaar onderwijs leren verschillende manieren om insecten te vangen, te determineren en hoe ze de insectendiversiteitsindex van hun school berekenen. 

Waarom doe je mee?

Door mee te doen met het project INVRIVI kom je meer te weten over de insecten die leven in en rond jouw school en wie jouw 'vrienden' of 'vijanden' zijn uit de insectenwereld. Ook ontdek je het belang van insecten voor onze natuur en krijg je tips om de insectendiversiteit in en rond jouw school te verhogen. 

Wie kan meedoen?

Vlaamse scholen kunnen zich inschrijven op de website en educatief materiaal reserveren voor secundair of lager onderwijs. Er kunnen maximaal 30 leerlingen werken met een koffer. 

Hoe pas je dit in in je lessen?

Lespakketten: Vanuit het project worden (les)materialen en een handleiding voor de leerkracht voorzien, er is een lesbezoek door een onderzoeker/wetenschapper, de resultaten worden gedeeld en er is inhoudelijke ondersteuning.

Eindtermen: Het project draagt bij aan kritisch denken, probleemoplossend denken, communiceren en samenwerken. De leerlingen leren om informatie te geven over een natuurwetenschappelijk verschijnsel, een onderzoeksvraag op te stellen, een methode of een onderzoeksplan op te stellen en uit te voeren en de resultaten overzichtelijk te ordenen. Ook leren ze om op het terrein insecten waar te nemen en te beschrijven, hen in te delen in groepen, relaties te leggen tussen de insecten en hun omgeving en leren ze verschillende soorten te herkennen, benoemen en omschrijven.

Tijd: Twee tot drie lesuren zijn voldoende. 

  Wie organiseert het?

  Annelies De Roissart is wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Gent en is hoofdonderzoeker van het project INVRIVI.

  Iris Paulus is groenmanager en werkt sinds vorig jaar voor de Hogeschool Gent aan de faculteit Natuur en Techniek.

  Joachim Moens is lector tuinbouw aan de Faculteit Natuur en Techniek (HOGENT) en projectleider van INVRIVI.

  Ik doe mee

  Image CAPTCHA
  Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

  Reacties