Onderzoek het nestgedrag van de blauwkeelsialia en help mee om deze vogel te beschermen.

Wat ga je doen?

Eerst surf je naar de website van het project. Je kunt kiezen tussen twee taken. Taak één bestaat uit het beantwoorden van vragen over de locatie van de nesten en over pogingen om nesten te maken. Voor taak twee tel je hoeveel jongen er in het nest zitten, hoe vaak de ouders hun nest komen bezoeken en hoe succesvol het nest in het algemeen is. Bij beide opdrachten krijg je links in het scherm scans te zien van formulieren die biologen hebben ingevuld tijdens hun observaties. Het is de bedoeling dat jij de tekst overschrijft in de daarvoor bestemde vakken, rechts in het scherm. De gegevens zijn in de afgelopen dertig jaar verzameld en bevatten een schat aan informatie.

Waarom doe je mee?

De Blauwkeelsialia is een soort lijster die voorkomt in de Verenigde Staten en Mexico. De afgelopen dertig jaar zijn ze sterk in aantal toegenomen en doen ze het erg goed omdat er steeds meer nestkastjes worden geplaatst. Biologen willen graag begrijpen hoe blauwkeelsialia's hun nesten maken en waarom hun nesten succesvol zijn of falen. Dat kan natuurlijk perfect door hun nesten te observeren, wat deze onderzoekers de afgelopen dertig jaar intensief hebben gedaan. Door mee te werken met dit project help je de onderzoekers begrijpen wat de uitdagingen voor nestelende vogels zijn. De resultaten van het onderzoek kunnen helpen om deze bijzondere vogel in de toekomst te blijven beschermen. 

Wie kan meedoen?

Spreek je goed Engels en heb je een computer die verbonden is met het internet? Dan kun je je steentje bijdragen aan dit onderzoek.

Wie organiseert het?

Nest Quest Go: Western Bluebirds is een onderzoek van onder andere Becca Rodomsky-Bish. Zij is de archivaris van de historische nestbeschrijvingen en is verbonden aan het Cornell Lab of Ornithology van de Universiteit van Cornell. Ze studeerde antropologie en omgevingswetenschappen.