Bekijk notities, schetsen en poëzie van de bekende chemicus Humphry Davy en draag bij aan de wetenschapsgeschiedenis. 

Wat ga je doen?

Je gaat naar de website en begint meteen met transcriberen. Je gebruikt de Text Underline Tool om een volledige zin digitaal te onderstrepen. Staat de tekst omgekeerd, dan kun je de scan omdraaien met de Rotate Button. In het venster schrijf je de tekst die je hebt aangeduid. Het is belangrijk dat je de originele hoofdletters en leestekens behoudt. Hierna ga je naar de volgende tekstregel, zodat je uiteindelijk de hele pagina hebt gedigitaliseerd. Wil je graag een regel bewerken die je eerder hebt getranscribeerd? Dan klik je op de rode onderlijning. Ben je niet zeker over een woord of zin? Dan klik je op de 'Unclear'-knop. Zie je een woord of zin die doorgestreept is? Dan druk je op de 'Deletion'-knop. Heb je een woord gevonden dat tussen de regels van twee zinnen geschreven is? Dan klik je op de 'Insertion'-knop. Schetsen duid je aan met de Sketch Tagging Tool. 

Waarom doe je mee?

Sir Humphry Davy was één van de bekendste chemici van de 19de eeuw. Via dit project digitaliseer je vijf van zijn eerste notitieboeken waarin zijn experimenten staan en af en toe wat poëzie. De notitieboeken tonen goed aan hoe Davy's geest werkte en hoe zijn denken ontwikkelde. Er staan eveneens geologische observaties, reisverslagen en persoonlijke filosofieën in opgeschreven. Veel van de pagina's zijn nog nooit getranscribeerd. Door met het project Davy Notebooks Project mee te doen, draag je een steentje bij aan de geschiedenis van de wetenschap. 

Wie kan meedoen?

Je hebt een computer met internetverbinding nodig en een uitstekende kennis van het Engels, want de teksten zijn in het Engels.

Wie organiseert het?

Davy Notebooks Project is een onderzoek van onder meer Sharon Ruston. Ruston is de hoofdonderzoeker en hoogleraar Engelse literatuur aan de universiteit van Lancaster. In haar onderzoek focust ze voornamelijk op de relatie tussen literatuur, wetenschap en geneeskunde van de romantische periode (1780-1820).