Wie waren de matrozen die vochten voor het Amerikaanse vaderland? Digitaliseer archieven en help de wetenschap.

Wat ga je doen?

Eerst ga je naar de website van het project. Dat doe je door hier te klikken. Je krijgt links op je scherm scans te zien van de 'Marine Corps Muster Rolls'. Dat zijn documenten met persoonlijke informatie van het personeel dat op dat moment tewerkgesteld was bij de Amerikaanse marine. Ze bevatten de naam, geboortedatum, datum van tewerkstelling en andere belangrijke informatie. Je selecteert de tekst die je wil transcriberen door een vakje errond te trekken. Hierna typ je de tekst exact over, inclusief spellingfouten. Wil je meer informatie? Dan kan je terecht in de Field Guide. 

Waarom doe je mee?

De Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) was een vier jaar durend conflict waarbij de noordelijke en zuidelijke staten tegenover elkaar stonden. In 1860 werd Abraham Lincoln, die sterk gekant was tegen de slavernij, verkozen als president van de Verenigde Staten. De zuidelijke staten, toen nog voorstanders van de slavernij, keerden zich tegen de president en vormden samen de Confederate States of America. Ook de marine was een belangrijke component. Door de archieven mee te helpen digitaliseren, kunnen onderzoekers aan de slag met de data om de geschiedenis beter te bestuderen.  

Wie kan meedoen?

Begrijp je goed Engels, ben je geïnteresseerd in geschiedenis en is je pc verbonden met het internet? Dan kan je meedoen.

Wie organiseert het?

Civil War Bluejackets is een project van onder meer David Gleeson. Hij is professor aan het departement Menswetenschappen aan de universiteit van Northumbria. Ook is hij hoofdonderzoeker van dit project. Hij is gespecialiseerd in de ervaring van immigranten in Amerika tijdens de 19de eeuw en de rol van ras, etniciteit en klasse tijdens de burgeroorlogsjaren.