Met een camera die je zelf programmeert, hou je met de klas je nestkast in de gaten. Zo help je onderzoekers om de mezen in België te bestuderen.

Wat ga je doen?

Als leerkracht schrijf je je klas in voor het project XperiBIRD en vraag je een ‘kit’ aan bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Denk vooraf even na of er op school een geschikte plek is om een nestkastje te hangen: minstens twee meter boven de grond, en op maximum vijftig meter van een binnenruimte. Een nestkastje, een camera en een minicomputer – een Raspberry Pi – worden bij je school afgeleverd. Met die computer kan je de camera in de klas programmeren, zodat hij bijvoorbeeld elke beweging in het nest opneemt, foto’s maakt … Zodra er vogels in het nestkastje komen, volg je ze op – hoeveel eieren leggen ze, hoe vaak voeden ze hun jongen, … - en geef je je waarnemingen door via de website. Daar kan je ook vragen stellen aan mezenexperts, en jouw waarnemingen vergelijken met die van andere klassen.

Waarom doe je mee?

XperiBIRD wil kinderen betrekken bij het beschermen van de biodiversiteit in België. Met alle gegevens die ze op die manier verzamelen, willen de onderzoekers van het KBIN de gewoontes van vogels in zoveel mogelijk omgevingen observeren en zo onder meer de invloed van de klimaatverandering in kaart brengen. Gaan mezen eerder op het jaar eieren leggen omdat de rupsenpiek – het voedsel voor hun jongen – ook vroeger komt? Verder maakt dit project kinderen van 10 tot 14 jaar vertrouwd met technieken waarmee ze via internet gegevens verzamelen en versturen. Door informatie van verschillende opeenvolgende jaren bijeen te brengen, kunnen tendensen aan het licht komen.

Wie kan meedoen?

Het project richt zich op scholen in België: van de 5de klas van de lagere school tot en met het tweede jaar op de middelbare school. Maar ook Belgische verenigingen met een educatief doel kunnen meedoen.  

Wie organiseert het?

Didier Vangeluwe is vogelexpert bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Google België zet mee zijn schouders onder dit initiatief.

Ik doe mee

Reacties