Help mee om archeologisch erfgoed te beschermen door te speuren naar grafheuvels via luchtfoto's.

Wat ga je doen?

Je surft naar de projectwebsite. Hier krijg je links in het scherm foto's te zien waarop je archeologische resten gaat markeren. De foto's zijn kleine uitsneden van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Je begint met de grafheuvels, prehistorische grafmonumenten van ongeveer 4.000 jaar oud. Deze herken je als lage, ronde heuvels met een doorsnede van 15 tot 20 meter. Je markeert de heuvels door in het midden een stip te plaatsen. Hierna ga je op zoek naar houtskoolmeilers, die je ook aanduidt met een stip in het midden. Deze werden gebruikt voor de productie van houtskool. Hout werd opgestapeld in deze bolvormige heuvels en afgedekt met bladeren, turf, plaggen en/of zand. Dat verhinderde de toevoer van lucht, waardoor het hout volledig verbrandde. Je kan de houtskoolmeilers herkennen door een ondiepe greppel rond de heuvel van waaruit zand op de heuvel werd geworpen. Ze hebben meestal een diameter tussen de 11 en 12 m. Daarna markeer je de Celtic Fields. Dit zijn oude akkercomplexen waarvan de grenzen bestaan uit kleine walletjes. Ze vormen samen een schaakbordpatroon. Je duidt ze aan door de grootste omtrek met een lijn te omsluiten. In de field guide, rechts in het scherm, vind je meer informatie over hoe je de erfgoedresten kan herkennen.

Waarom doe je mee?

Je helpt op deze manier mee te zoeken naar nog onbekende archeologische resten via het Actueel Hoogtebestand Nederland. Dit Hoogstebestand is gebaseerd op LiDAR-data, een manier van meten waarbij vegetatie geen belemmering vormt. Hierdoor kunnen ook bosgebieden of andere gebieden waar vegetatie de zichtbaarheid van de ondergrond bemoeilijkt nu voor het eerst onderzocht worden. Dit proefproject is gericht op de Veluwe. Dit gebied staat bekend om de vele archeologische monumenten, met name de honderden grafheuvels. 

Wie kan meedoen?

Iedereen mag meedoen met dit project. Je hebt enkel een computer nodig die verbonden is met het internet.

Wie organiseert het?

Erfgoed Gezocht wordt georganiseerd door onder meer Quentin Bourgeois, universitair docent Europese Prehistorie aan de Universiteit Leiden, in samenwerking met Erfgoed Gelderland. Zijn onderzoek concentreert zich op grafgebruik in de Late Prehistorie gecombineerd met netwerk- en GIS-analyses. Bovendien is Quentin een lid van de Jonge Akademie.