Tijdens de tweede BioBlitz in Brussel brachten twintig burgerwetenschappers de diversiteit aan insecten in kaart.

Op zaterdag 2 juni kamden twintig Belgen tot in de late uurtjes het Leopoldpark in Brussel uit. Overdag gingen ze actief op zoek naar insecten. Zo hielden ze een paraplu onder de kruin van de bomen en schudden ze vervolgens met de takken, waardoor de insecten in de paraplu vielen. Met vlindernetjes slopen ze rond de vijver om insecten te vangen. ’s Nachts gold een andere werkwijze. Dan maakten ze een lichtval. Een wit doek achter een lamp trok insecten aan, die vervolgens gevangen werden. 

 

 

Vermoedelijk hebben de deelnemers 250 à 300 verschillende soorten insecten gevonden, zegt Wouter Dekoninck van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Het instituut organiseerde in 2015 al eens een BioBlitz en wil de resultaten van dit jaar vergelijken met die van toen. Voor resultaten is het nog te vroeg. "Het onderzoek verloopt volgens een nauwkeurig proces", zegt Dekonincks collega Jérôme Constant. "Eerst moeten we de diertjes identificeren en coderen. Pas dan kunnen we vergelijken met de resultaten van 2015."

Doel van de BioBlitz was overigens niet alleen nieuwe kennis. De wetenschappers van het KBIN wilden de deelnemers ook bewust maken van de insecten die in hun omgeving leven. Er waren overigens meer geïnteresseerden. Na een selectieronde bleven twintig burgerwetenschappers over die onder begeleiding van de entomologen insecten mochten bestuderen. 

 

Door samen met de burgerwetenschappers op pad te gaan, hopen de wetenschappers hen warm te maken voor de entomologie. Dekoninck denkt in zijn opzet geslaagd te zijn. "Velen leken enthousiast over wat ze geleerd hadden en zeiden dat ze ook in hun eigen achtertuin op onderzoek zullen gaan om te kijken wat daar leeft." Na hun vuurdoop in het Leoopoldpark slagen de meesten erin om al heel wat soorten te identificeren. Bij moeilijkheden kunnen ze bij het KBIN terecht. 

Insecten en planten kunnen niet zonder elkaar bestaan. Als de insecten uitsterven, zullen ook de planten en de andere dieren verdwijnen. Als de onderste schakel van de voedselpiramide instort, is het slechts een kwestie van tijd voor er voedselschaarste optreedt. De natuur, en dus ook de mens, heeft insecten nodig om te kunnen overleven.

Deelnemer Karla (49) is in het dagelijks leven secretaresse. Na haar BioBlitz-avontuur kijkt ze anders naar de natuur. "Als ik nu aandachtig naar een struik kijk, zie ik daar al snel tien insecten op zitten."