img
Stijn Brouwer
Organisatie: KWR Watercycle Research Institute

Stijn Brouwer (PhD) is senior onderzoeker bij het KWR Watercycle Research Institute, waar hij sociaalwetenschappelijk onderzoek doet naar Watercycle Governance vraagstukken. Hij richt zich met name op de thema's gebiedsprocessen & stakeholder-interactie, burger/klant-participatie, kenniscreatie en innovatieprocessen.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten