img
Patrick De Boever
Organisatie: VITO

Patrick De Boever behaalde zijn graad van bio-ingenieur aan de Universiteit Gent. Nadien promoveerde hij als doctor in de toegepaste biologische wetenschappen aan diezelfde universiteit. Hij werkt als project manager bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek-VITO. De Boever is verantwoordelijk voor onderzoeksprojecten in het domein van preventieve geneeskunde en medische technologieën. Hij is teamleider voor MONA waar onderzocht wordt of ooganalyses kunnen gebruikt worden om vroegtijdig chronische ziektes op te sporen. Hij is tevens aangesteld als professor aan de Universiteit Hasselt.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten