img
Miet Ooms
Organisatie: KULeuven

Miet Ooms is freelance vertaler en auteur. Ze schrijft onder meer voor Over Taal, Taalunie:Bericht en De Taalsector en geeft lezingen over taalvariatie en taaladvies. Als vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven ontsluit ze systematisch de vragenlijsten en de dialectkaarten in het dialectarchief (periode 1922 – 1956). Op haar website Taalverhalen.be publiceert ze onder meer de kaarten voor de Atlas van de Nederlandse spreektaal en standaardtaal. Miet Ooms heeft meegewerkt aan het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten