img
Kirsten Bevelander
Organisatie: Radboud universitair medisch centrum

Kirsten Bevelander is senior onderzoeker bij Eerstelijnsgeneeskunde aan het Radboud universitair medisch centrum (RadboudUMC) in Nijmegen. Ze is werkzaam bij twee Academische Werkplaatsen (AW) waar mensen uit de praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs samenwerken. Bij AW 'Sterker op eigen benen' focust ze op inclusief onderzoek, burgerwetenschap, technologie-ontwikkeling en wetenschapscommunicatie door samen te werken met co-onderzoekers en ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Daarnaast werkt ze vanuit de Academische Werkplaats ‘AMPHI – Integraal Gezondheidsbeleid’ als onderzoekscoördinator bij ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ aan verschillende gezondheidsthema’s voor een gezonde stad met gezonde inwoners.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten