img
Kathy Steppe
Organisatie: UGent

Professor Kathy Steppe is bio-ingenieur in de milieutechnologie en behaalde haar doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2004. Sinds 2008 leidt zij het laboratorium voor Plantecologie  aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Haar expertise situeert zich in het gebied van de ecofysiologie waarin zij metingen met innovatieve plantsensoren combineert met plantmodellen. Vanuit haar interesse in het meten van planten met sensoren, en om beter te begrijpen hoe bomen reageren op veranderingen in hun klimaat en hoe bomen het klimaat kunnen beïnvloeden, lanceerde prof. Kathy Steppe samen met prof. Stefan Mayr (Universiteit van Innsbruck, Oostenrijk) en dr. Dirk De Pauw (Phyto-IT, Gent), het burgerinitiatief CITREE (citree.net) om de groei en het nut van stadbomen in kaart te brengen. Samen met masterstudent Isaac Lievevrouw en een team van geëngageerde burgers zullen de Gentse stadsbomen gemeten worden.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten