img
Iason Jongepier
Organisatie: Universiteit Antwerpen

Iason Jongepier is geograaf, docent aan de Universiteit van Antwerpen en verbonden aan het Rijksarchief in België. In 2009 studeerde hij af als geograaf aan Universiteit Gent. In 2015 is hij gedoctoreerd in de Geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen met een interdisciplinair proefschrift rond de interacties tussen mens en natuur in de vroegmoderne Wase polders. Tijdens dit doctoraat specialiseerde hij zich in Historisch GIS en ruimtelijke analyse wat hij vervolgens als postdoctoraal onderzoeker toepaste binnen diverse wetenschappelijke projecten (Antwerp Time Machine, GIStorical Antwerp, B-magic, CLARIAH-VL, …). Sinds 2020 is hij aangesteld op het FED-tWIN-project ‘Digital Maps and Archives - Activating Cartographic Collections in a Digital World’, een programma waarbinnen de brug tussen de academische wereld en archieven geslagen wordt en de ‘digitale verrijking’ van historisch kaartmateriaal onderzocht wordt. In het kader van deze aanstelling is hij voor 50% als ‘tenure track docent’ aan de Universiteit Antwerpen en voor 50% aan het Rijksarchief in België verbonden.

 

 

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten