img
Erik Kleyheeg
Organisatie: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Erik Kleyheeg is senior onderzoeker bij Sovon Vogelonderzoek Nederland en is gespecialiseerd in watervogels, boerenlandvogels en vogelziekten. Zijn werk ligt op het grensvlak van fundamenteel en toegepast onderzoek. Met de kennis die hij vergaart over vogels en hun leefgebieden hoopt hij bij te dragen aan wetenschappelijk gefundeerde vogelbescherming. In zijn vrije tijd is hij actief als vrijwillig vogelringer en is hij vaak te vinden in zijn ecologische moestuin. 

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten