img
Birgit Brenninkmeijer
Organisatie: Vogelbescherming Nederland

Birgit Brenninkmeijer is reeds 15 jaar verbonden aan Vogelbescherming Nederland, waar ze zich voornamelijk focust op het leiden van projecten rond de bescherming van vogels in de stad. Ook wil ze de natuur graag dichter brengen bij het grote publiek. Ze is bioloog van opleiding. Sinds 2014 is ze betrokken bij het opzetten van het citizen scienceproject Tuintellingen.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten