Duik in historische documenten en help mee om de impact van klimaatverandering te bestuderen op zoetwatervissen. 

Wat ga je doen?

Je surft eerst naar de website van het project. Hier kan je kiezen tussen twee delen van het project. In het eerste deel transcribeer je data van steekkaartjes. De informatie die belangrijk is, is de locatie van het meer, de datum en data over de onderzoeker of observator. Deze getranscribeerde informatie zullen wetenschappers vervolgens linken aan de data uit de veldnotities. In het tweede deel zie je de Fish Growth Analysis-kaartjes. Die rapporteren de lengte en leeftijd van de vissen die zijn gevangen in de meren. Je transcribeert telkens aan de rechterkant van het scherm, terwijl de scans van de steekkaarten links staan. Je kan altijd terecht bij de Field Guide als je nog vragen hebt. 

Waarom doe je mee?

De inventarisatie van meren is al een hele tijd aan de gang, ook in Michigan. De vroegste onderzoeken naar de meren van Michigan begonnen in de periode 1883-1892. In de inventarisaties wordt er voornamelijk gefocust op de vissoorten die in de meren voorkwamen. Door de data van vroeger te vergelijken met data van vandaag, is het mogelijk om de veranderingen in de meren na te gaan. Ook is deze aanpak handig om de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatverandering of overbevissing te bestuderen.

Wie kan meedoen?

Het project is in het Engels, dus je begrijpt best Engels. Ook heb je sowieso een pc nodig die verbinding heeft met het internet.

Wie organiseert het?

Dit project wordt georganiseerd door onder meer Karen Alofs. Zij is assistent-professor aan de School for Environment and Sustainability van de Universiteit van Michigan. Ze onderzoekt de impact op vissengemeenschappen van de klimaatverandering en invasieve soorten.