Bestudeer luchtfoto's van het regenwoud en help mee ontbossing te stoppen. 

Wat ga je doen?

Op de projectwebsite krijg je afbeeldingen te zien van het regenwoud, gemaakt door een nieuwe biologische techniek die 'remote sensing' heet. De techniek gebruikt luchtfoto's om gebieden in te delen in beboste en niet-beboste percelen. Jij helpt de techniek te verbeteren door de gebieden handmatig in te delen. De beboste gebieden zijn, zoals je kan verwachten, groen, terwijl de niet-beboste gebieden grijs zijn. Je kan zelf kiezen hoeveel foto's je op deze manier indeelt. 

Waarom doe je mee?

Het tropisch regenwoud speelt een belangrijke rol in het ecosysteem van de aarde. Er wonen verschillende bijzondere soorten dieren en planten en de bomen absorberen grote hoeveelheden CO2. Bovendien speelt het regenwoud een belangrijke rol in het regelen van het klimaat.

Doorheen de jaren zijn miljoenen hectaren regenwoud verloren gegaan. ForestWatchers werd opgericht in 2012 om de ontbossing te monitoren, met de hulp van burgerwetenschappers. Remote sensing, een nieuwe techniek die door biologen wordt gebruikt om grote gebieden te onderzoeken, werd bij dit onderzoek ingezet. De techniek werkt zelfstandig met een algoritme, maar vrijwilligers is nodig om na te gaan of de gegenereerde resultaten correct zijn. Zo help je deze nieuwe techniek mee verbeteren.

Wie kan meedoen?

Je hebt enkel een computer nodig die verbonden is met het internet om mee te kunnen doen aan ForestEyes. 

Wie organiseert het?

ForestEyes is een onderzoeksproject van doctoraatsstudente Fernanda Beatriz J. R. Dallaqua. Zij wil burgerwetenschap en Machine Learning graag met elkaar verenigen. Zo hoeft de ontbossing niet noodzakelijk door experts te worden gemonitord. De procedure zal zo goedkoper en sneller worden in de toekomst en ook landen die geen officiële monitoringsprogramma's hebben kunnen meehelpen met het beschermen van hun groene gebieden.