Installeer de FloodCitiSense-app op je smartphone en help mee om overstromingen in onze steden in kaart te brengen. 

Wat ga je doen?

Je downloadt de app eerst via Google Play of via de App Store. Heb je de app geïnstalleerd, dan kan je onmiddellijk beginnen met waarnemingen van regenval door te geven. Dat doe je door op 'report incident' te klikken. Je kan dan bovenaan op je scherm aangeven welk type van neerslag er valt en aanduiden of er sprake is van een overstroming in de straat, in je huis of tuin of in een park. Je kan ook aangeven dat het waterniveau van een rivier sterk gestegen is. Wanneer je een overstroming hebt gemeld, geef je ook antwoord op enkele vragen, zoals hoe ernstig de overstroming is, hoe frequent de overstroming voorkomt, hoe helder het water is en of je persoonlijk impact hebt ondervonden. Vul na het gebruik van de app zeker ook de enquête in.

Waarom doe je mee?

FloodCitiSense wil met behulp van burgers bouwen aan een waarschuwingssysteem voor overstromingen in steden, wanneer de riolen het water niet meer kunnen slikken. De onderzoekers die de app hebben ontwikkeld hopen op deze manier kwetsbare gebieden in steden beter te beschermen tegen wateroverlast. De waarnemingen van de stedelingen worden aangevuld met sensoren en webtechnologieën om de informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken. 

Wie kan meedoen?

Iedereen die in een Belgische of Nederlandse stad woont kan waarnemingen doorgeven via de app. Je hebt enkel internetverbinding nodig om de app te kunnen gebruiken.

Wie organiseert het?

De vakgroepen HYDR en imec-SMIT van de VUB nemen het Belgisch luik van het Europees onderzoeksproject FloodCitiSense voor hun rekening. De twee hoofdonderzoekers zijn Boud Verbeiren en Carina Veeckman. Boud Verbeiren is sinds 2001 als onderzoeker verbonden aan HYDR, de vakgroep hydrologie en waterbouwkunde van de VUB. Sinds 2008 werkt hij op stedelijke hydrologie met recent een focus op burgerparticipatie (zoals bijvoorbeeld waterbeheer op wijkniveau en citizen science via burgeropbservaties). Carina Veeckman is sinds 2011 als onderzoeker verbonden aan imec-SMIT, een onderzoeksgroep van de VUB. Sinds 2013 is ze ook betrokken bij verschillende door Europa gefinancierde projecten binnen het Competitiveness and Innovation Framework Programme. Hierdoor kreeg ze ervaring in burgerengagement en het opzetten van 'levende laboratoria' samen met stadsbestuurders om mobiliteit in smart cities te ontwikkelen en verbeteren. In haar onderzoek focust ze voornamelijk op de impact van sociale innovatie, citizen science en werkt ze rond het engagement en de gedragsverandering die komt kijken bij projecten die het collectieve bewustzijn aanscherpen rond klimaatproblemen, zoals bijvoorbeeld HackAIR, SavingFood en FloodCitiSense.