Onderzoek de waterkwaliteit in Nederland en help mee vervuiling tegen te gaan.

Wat ga je doen?

Je schrijft je in op de website van het project ‘Vang de Watermonsters’. Je krijgt begin juni bericht wanneer het onderzoek van start zal gaan. Via de instructies op de website van ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen van het water onderzoeken. Je begint met de helderheid en de diepte van het water te meten. Dat doe je met een zelfgemaakte Secchi-schijf, een soort van ronde schijf die wordt bevestigd aan een draad. Daarnaast hou je ook bij welke waterplanten, insecten, vogels, vissen en waterdiertjes je overal ziet. Je maakt ook foto’s om vast te leggen waar je hebt gemeten, en om de begroeiing en helling van de oever in kaart te brengen. Vergeet ook niet te kijken of er zwerfafval in of bij het water ligt. Al deze resultaten kan je invoeren via de mobiele website.

Waarom doe je mee?

Het gaat niet zo goed met de waterkwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater. In de laatste decennia is er al veel gedaan, maar het water is nog steeds  vervuild. Vervuiling in het oppervlaktewater kan de drinkwaterproductie in gedrang brengen, en heeft ook een negatieve impact op de ecologische toestand van het oppervlaktewater. Schoon water is dus niet alleen belangrijk voor ons, in en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten, en leven watervogels, kikkers en insecten. 

Met de onderzoeksgegevens die je verzamelt, kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling aan te pakken. Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen, zoals je tuin vergroenen en geen pesticide in je moestuin gebruiken. Na afloop van het onderzoek kun je de resultaten van jouw meting terugzien op de website. Die worden gebruikt voor verder onderzoek.

Wie kan meedoen?

Het onderzoek vindt plaats over heel Nederland. Iedereen mag meedoen: het is ook een leuke en leerzame activiteit om samen met kinderen te doen.

Wie organiseert het?

Het onderzoek is een initiatief van de non-profit Natuur & Milieu en de ASN Bank .

Dit jaar sloten ook zeven waterschappen en de Unie van Waterschappen aan. Gezamenlijk roepen zij alle waterpartners op door te pakken op effectievere samenwerking, om het doel, overal gezond en schoon water in 2027, daadwerkelijk te bereiken.