Onderzoek het bloed van resusaapjes en help mee begrijpen hoe genen je gedrag beïnvloeden.

Wat ga je doen?

Op de projectwebsite krijg je plaatjes van bloeduitstrijkjes te zien. De uitstrijkjes zijn afkomstig van resusapen (Macaca mulatta). Het is jouw taak om de verschillende types witte bloedcellen te identificeren; op je scherm verschijnt een veldgids die je kan gebruiken als hulpmiddel. Zo zijn er neutrofielen, basofielen, lymfocyten, eosinofielen en monocyten. Alle vervullen ze een eigen functie in het bloed. Maar vergis je niet: de meeste cellen die je in de uitstrijkjes ziet zijn rode bloedcellen. De witte bloedcellen zijn meestal groter en hebben een andere stuctuur en kleur. Zie je een witte bloedcel, dan duid je deze aan door er met de muisaanwijzer op te klikken. Daarna kies je het type cel uit de lijst. 

Waarom doe je mee?

Biologen weten nog maar weinig over hoe onze genen ons gedrag beïnvloeden. De resusaapjes worden in deze studie gebruikt als modeldier, omdat ze net zoals mensen ook erg sociaal zijn en in groepen leven. Er zijn zelfs resusaapjes met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Het bloedonderzoek dient om na te gaan hoe gezond de aapjes zijn en hoeveel en welke cellen ze gemiddeld in hun bloed hebben. Daarna vergelijken de onderzoekers deze data met het gedrag van de aapjes om te bestuderen hoe hun gezondheid effect heeft op hun persoonlijkheid. 

Wie kan meedoen?

Iedereen mag meedoen met Monkey Health Explorer. Je hebt geen voorkennis nodig, wel een computer die verbonden is met het internet.

Wie organiseert het?

Monkey Health Explorer is een project van onder meer Julie Horvath. Zij is geneticus en hoofdonderzoeker van het Genomics and Microbiology Research Lab van het North Carolina Museum of Natural Sciences in North Carolina, de Verenigde Staten. Voor haar onderzoek focust ze op de vergelijkende genetica van primaten, waarbij ze DNA van primaten en mensen bestudeert om na te gaan hoe genen invloed hebben op het gedrag.