Neem een kijkje in de kraamkamer van ratelslangen en kom meer te weten over het gedrag van deze schuwe dieren.

Wat ga je doen?

Eerst surf je naar de website van het project. Je krijgt hier links op je scherm foto's van prairieratelslangen te zien die gemaakt zijn in Colorado. Het is de bedoeling dat je aangeeft of je ratelslangen ziet, en zo ja, hoeveel. De onderzoekers vragen om wel op te letten met slangen die net verveld zijn. Het slangenvel kan wel eens foutief gezien worden als slang. Ook geef je aan of het over volwassen of jonge ratelslangen gaat. In de Field Guide kan je vinden hoe je dit kan zien. 

Waarom doe je mee?

Ratelslangen zijn erg schuwe dieren en laten zich zeer zelden zien aan mensen. Daarom is het een grote uitdaging voor biologen om hun gedrag te bestuderen. In dit onderzoek werden camera's geplaatst nabij de 'kraamkamers' van de slangen, waar moederslangen 's zomers samenkomen om hun jongen ter wereld te brengen. Door de beelden van die camera's te analyseren, hopen de onderzoekers  meer te weten te komen over het sociaal gedrag van de dieren. 

Wie kan meedoen?

Iedereen is welkom om deel te nemen aan Project RattleCam. Je begrijpt best wel wat Engels en hebt een pc nodig die verbonden is met het internet.

Wie organiseert het?

Project RattleCam is een onderzoek van onder meer Scott Boback. Hij is professor Biologie aan het Dickinson-college in Carlisle, Pennsylvania. Als herpetoloog focust hij op ecologische en evolutionaire vragen en kijkt hij vooral naar slangen. Zo bestudeert hij onder andere de fysiologie van slangenconstrictie, de ecologie van invasieve soorten en populatiebiologie.