Onderzoek met je klas welk effect klimaatverandering heeft op de bomen in jouw buurt. 

Wat ga je doen?

Samen met je klas bestudeer je hoe klimaatverandering de natuur beïnvloedt. De jongeren installeren de GrowApp en de GLOBE data entry app op hun smartphone en leggen met filmpjes en foto's vast hoe bomen doorheen de tijd veranderen. Het project neemt ongeveer twee lesuren in beslag en start met het tonen van de video van wetenschapper Arnold van Vliet. De jongeren volgen de onderzoekscyclus om te leren hoe ze een wetenschappelijk onderzoek voeren. Na afloop krijgen ze een persoonlijke reactie van de betrokken wetenschapper als dank en een GLOBE-certificaat. De betrokken klassen en leerkrachten zijn daarna welkom op de afsluitende bijeenkomst om hun resultaten te presenteren of om te komen luisteren. 

Waarom doe je mee?

Normaal gezien verliezen bomen jaarlijks rond dezelfde tijd hun bladeren, of verkleurt het bladerdek. Door de klimaatverandering is dit proces ontregeld. In deze GLOBE-lesmodule onderzoek je welke invloed klimaatverandering heeft op de natuur. Zo ga je na hoe bomen reageren op een opwarmend klimaat. Met de GrowApp leg je dit proces met foto’s vast.

Wie kan meedoen?

Nederlandse scholen kunnen meedoen in het kader van het GLOBE-programma. Het project is bedoeld voor vmbo, havo en/of vwo-onderbouw. 

Hoe pas je dit in in je lessen?

Lespakketten: Het project voorziet een app die de jongeren gratis kunnen downloaden. De najaarscampagne loopt van 5 september 2022 tot 23 januari 2023. Het onderzoek verloopt via de onderzoekscyclus. De resultaten komen op de website om anderen te inspireren. Meer informatie over lesmateriaal en het verloop van het project kan je hier vinden. 

Eindtermen: Het project sluit aan bij de lessen biologie. Uitgebreide informatie over de lesopzet kan je hier vinden. 

Tijd: Minimaal één introductieles en één afsluitende les. Tussendoor maken de leerlingen zelfstandig foto’s. 

Wie organiseert het?

Arnold van Vliet is bioloog bij de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen University. Zijn specialisatie ligt bij het ontwikkelen en coördineren van ecologische citizen science-netwerken.

Ik doe mee

Reacties