Twee theezakjes, een schepje en drie maanden tijd. Meer heb je niet nodig om mee te doen aan dit bodemonderzoek van de Universiteit Utrecht. Het Tea Bag Indexproject is erg eenvoudig en iedereen kan meedoen, ook scholen. 

Wat ga je doen?
Je doet je eigen wetenschappelijk onderzoek met twee theezakjes. Je neemt een ongebruikt zakje groene thee en een ongebruikt zakje rooibosthee (neem de "piramidevormige" theezakjes zoals op de foto hierboven) van Lipton en begraaft het ongeveer 8 centimeter onder de grond. Na een drietal maanden graaf je het zakje op en droog je het op een zonnige, warme plek. Ten slotte weeg je de zakjes nadat je het vuil hebt weggeveegd en vul je de gegevens in via de website van de onderzoekers. Voilà, je eigen bodemonderzoek!

Waarom doe je mee?
Het is een toegankelijk project, perfect op maat voor natuurliefhebbers of scholen die het wetenschappelijk onderzoek een duwtje in de rug willen geven. De onderzoekers willen bewustwording creëren rond de klimaatverandering en aandacht vragen voor duurzaam bodemgebruik. Door mee te doen help je het effect te meten van de opwarming van de aarde op de afbraaksnelheid van plantaardig materiaal. De thee die in drie maanden uit het theezakje verdwijnt, wordt afgebroken door insecten en ander bodemleven. Tijdens de afbraak komt CO2 vrij, een belangrijk broeikasgas dat de aarde warmer maakt. Hoe sneller de afbraak, hoe meer CO2 er vrijkomt. De onderzoekers willen met de hulp van burgers wereldwijd de afbraaksnelheid van organisch materiaal - en dus ook het vrijkomen van CO2 - in kaart brengen. Met die gegevens kunnen onderzoekers die de opwarming van de aarde bestuderen en voorspellen dan weer aan de slag om betere modellen te maken.

Hoe pas je dit in in je lessen?

Lespaketten: Je kan hier meer informatie vinden over lespakketten. Deze zijn bedoeld voor jongeren die tussen 10 en 15 jaar oud zijn. In het lespakket vind je hoe je het experiment best aanpakt en wordt het experiment gelink met thema's die vandaag belangrijk zijn, zoals klimaatverandering.

Eindtermen: Het project draagt bij aan kritisch denken, probleemoplossend denken, communiceren en samenwerken. De leerlingen leren om informatie te geven over een natuurwetenschappelijk verschijnsel, een onderzoeksvraag op te stellen, een methode of een onderzoeksplan op te stellen en uit te voeren en de resultaten overzichtelijk te ordenen. 

Tijd: 1 tot 2 lestijden.

Wie kan meedoen?

Deelnemen kan zowel individueel als in groep, met je klas, collega's of jeugdbeweging. 

Wie organiseert het?

Vier gepassioneerde ecologen van de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Umea, en het Oostenrijkse agentschap voor gezondheid en levensmiddelenzekerheid hebben hun schouders onder het Tea Bag Indexproject gezet.