img
Marie Claire ten Veldhuis
Organisatie: TU Delft

Marie-claire ten Veldhuis is verbonden aan de Water Resources Group van het departement watermanagement aan de TU Delft. In haar onderzoek focust ze op hydrometeorologie en maakt ze gebruik van veldobservaties om de interacties tussen neerslag, de atmosfeer en (eco)hydrologische systemen te bestuderen. Ze is ook betrokken bij het 4TU Plantenna-programma dat innovatieve sensorentechnologie wil ontwerpen om informatie te verzamelen over de conditie van een gewas en de omgeving van het gewas, door de sensor binnen in de planten zelf te plaaten. 

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten